Naszym Inspektrem Ochrony Danych jest  p. Eliza Łuczkiewicz

kontakt:  iodo-p41@wp.pl